***กำลังทดลองระบบ****ยังไม่สามารถฟังได้ครับ****

รายการสินค้า

Electric Guitar Electric Guitar

E.G MODEL X10SBB6M 8000 BTU.

Electric Guitar Electric Guitar

FG MODEL EXT10 5000

Acoustic Guitar Acoustic Guitar

L.G MODEL S10SBB6M 9000